ANBI

The Living Tree is in Nederland aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan The Living Tree belastingaftrekbaar zijn.

Wilt u een gift overmaken om The Living Tree te ondersteunen, dan kunt u deze sturen naar:
rekeningnummer: NL97 TRIO 0197 9895 51
ten name van: Kerk vd Nazarener Nederlands district. Onder vermelding van: Utrecht

Het laatste jaarverslag van The Living Tree vindt u hier.