Kerk van de Nazarener

De Kerk van de Nazarener is een open en optimistische kerk waar de liefde van God centraal staat.

De Kerk van de Nazarener Utrecht maakt deel uit van de internationale Kerk van de Nazarener.
Onze naam verwijst naar de beroemdste inwoner van Nazareth: Jezus Christus. Hij groeide op in dit onbelangrijke stadje, en onze naam wil uitdrukken dat Jezus betrokken wil zijn bij ons leven van alledag.

Onze verbondenheid met deze kerk maakt dat wij ingebed zijn in een wereldwijde kerk die actief is in 156 landen verdeeld over alle continenten. Onze kerk heeft onder andere een internationale hulpverleningsorganisatie, eigen universiteiten en ziekenhuizen. Wij zijn een heiligingskerk, wat betekent dat wij je zullen uitnodigen en aanmoedigen om in je levenswandel steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken.

De Kerk van de Nazarener is een wereldwijde kerk met een Protestante, Arminiaanse, Wesleyaanse oorsprong. Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl voor de Nederlandse en www.nazarene.org voor de internationale website van onze kerk.